Lekcje online w CJP!

Centrum Językowe Paderewski nie zatrzymuje się nawet w tym trudnym
dla nas wszystkich okresie! W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo
Słuchaczy, zajęcia stacjonarne zostały chwilowo zawieszone, ale już od
26 marca przechodzimy na nauczanie online za pośred­nic­twem plat­for­my
Langlion. Oferujemy możliwość odbywania kursów w bezpiecznym środowisku
online na zajęciach na żywo! Przetestowaliśmy system i wiemy, że w ten
spo­sób możemy  kon­ty­nu­ować kur­sy i reali­zować pro­gram, a jakość
naszych zdalnych usług jest tak samo wysoka, jak stacjonarnych.

Do zobaczenia na zajęciach w naszych wirtualnych klasach!