Prokuratura Apelacyjna w Lublinie

… uprzejmie informuję, iż uczestnicy kursu nauki języka angielskiego … są w pełni usatysfakcjonowani poziomem zajęć przez mgr Annę Bysiecką. Jej sposób moderowania zajęć, czasami niekonwencjonalny, ułatwia przyswajanie wiedzy w zakresie języka angielskiego oraz pozwala na pełny kontakt pomiędzy prowadzącą zajęcia a słuchaczami – co przy nauce języków obcych jest bardzo ważne.

Prokuratura Apelacyjna w Lublinie