PPMB Niemce

… z przyjemnością przedstawia Szkoły Językowe „AKADEMOS” jako firmę o bardzo wysokich kompetencjach dydaktycznych i bardzo elastycznych możliwościach wykonawczych. Zajęcia były prowadzone przez wykwalifikowanych lektorów o wysokiej kulturze osobistej, w sposób profesjonalny, w optymalnych dla nas terminach i w siedzibie naszej firmy. Szkolona załoga w pełni skorzystała z kursu i korzysta obecnie samodzielnie w kontaktach logistycznych, technologicznych ze zdobytych umiejętności językowych. Powyższą rekomendację przedstawiamy w celu określenia Szkół Językowych „AKADEMOS”…, jako solidnego, kompetentnego, godnego zaufania i polecenia partnera w zakresie nauki języków. Przeprowadzenie kursu zadowoliło naszą firmę i było zgodne z naszymi oczekiwaniami.

PPMB Niemce