Świętują babcie i dziadkowie.

Wszystkim babciom i dziadkom

przesyłamy najserdeczniejsze życzenia

zdrowia, szczęścia i zadowolenia.

zespół SJP