Prokuratura Apelacyjna w Lublinie

… uprzejmie informuję, iż uczestnicy kursu nauki języka angielskiego … są w pełni usatysfakcjonowani poziomem zajęć przez mgr Annę Bysiecką. Jej sposób moderowania zajęć, czasami niekonwencjonalny, ułatwia przyswajanie wiedzy w zakresie języka angielskiego oraz pozwala na pełny kontakt pomiędzy prowadzącą zajęcia a słuchaczami – co przy nauce języków obcych jest bardzo ważne.

Lubelska Izba Lekarska

… Dzięki testom kwalifikacyjnym i analizie potrzeb słuchaczy nauczanie dostosowane było do oczekiwań uczestników kursów pod względem merytorycznym i organizacyjnym. Zajęcia prowadzone były w sposób profesjonalny przez wykwalifikowanych lektorów o wysokiej kulturze osobistej. Z pełnym przekonaniem możemy polecić  Szkoły Językowe AKADEMOS jako solidnego, kompetentnego i profesjonalnego partnera w zakresie nauki języków.

ARiMR w Zamościu

… Program szkolenia został dostosowany do specyfiki naszej firmy. Kurs był przeprowadzony w sposób profesjonalny. Szkolenie odbywało się w miłej i przyjaznej atmosferze sprzyjającej przyswajaniu wiedzy. Współpracę z firmą Szkoły Językowe AKADEMOS oceniam wysoko. Polecam ją każdej firmie, której zależy na podniesieniu kwalifikacji językowych swoich pracowników.

Prokuratura Okręgowa w Lublinie

… Bardzo dobry kontakt z Panią Dyrektor Anną Guldynowicz – w zakresie organizacyjnym oraz z lektorami – w zakresie merytorycznym, pozwoliły na osiągniecie zamierzonych efektów. Profesjonalizm i wysoki poziom przeprowadzonych kursów pozwalają stwierdzić, ze Szkoły Językowe AKADEMOS to firma w pełni zasługująca na zaufanie i godna polecenia.

CERSANIT Krasnystaw

… nauczanie było dostosowane do oczekiwań firmy i uczestników pod względem merytorycznym i organizacyjnym. Lektorzy wykazywali się bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym, wysoką kulturą osobistą oraz umiejętnościami prowadzenia zajęć sprzyjającymi szybkiemu przyswajaniu materiału. Również od strony merytorycznej nie mieliśmy zastrzeżeń – wszystkie nasze prośby i wnioski były niezwłocznie rozpatrywane przez dyrekcję szkoły. Z pełnym przekonaniem możemy polecić  Szkołę Językową …, jako profesjonalną i solidną.

ACT Warszawa

… byliśmy zadowoleni z jakości prowadzonych zajęć. Ankiety satysfakcji … potwierdzały wysoki profesjonalizm lektora. Naszą współpracę oceniamy równie wysoko pod względem organizacyjnym. Wszelka dokumentacja dotycząca kursu była prawidłowo prowadzona i wykonywana w terminie. Na podkreślenie zasługuje również życzliwość i rzetelność osoby koordynującej kurs, bardzo pomocnej przy bieżącej obsłudze szkolenia. Z przyjemnością polecam współpracę ze Szkołą Językową AKADEMOS.

Sąd Okręgowy w Lublinie

… Zajęcia były przeprowadzone profesjonalnie, na wysokim poziomie z otwartością na potrzeby uczestników. …

PPMB Niemce

… z przyjemnością przedstawia Szkoły Językowe „AKADEMOS” jako firmę o bardzo wysokich kompetencjach dydaktycznych i bardzo elastycznych możliwościach wykonawczych. Zajęcia były prowadzone przez wykwalifikowanych lektorów o wysokiej kulturze osobistej, w sposób profesjonalny, w optymalnych dla nas terminach i w siedzibie naszej firmy. Szkolona załoga w pełni skorzystała z kursu i korzysta obecnie samodzielnie w kontaktach logistycznych, technologicznych ze zdobytych umiejętności językowych. Powyższą rekomendację przedstawiamy w celu określenia Szkół Językowych „AKADEMOS”…, jako solidnego, kompetentnego, godnego zaufania i polecenia partnera w zakresie nauki języków. Przeprowadzenie kursu zadowoliło naszą firmę i było zgodne z naszymi oczekiwaniami.