Idiom dnia

YOU CAN’T HAVE CAKE AND THE TOPPING, TOO

(USA) This idiom means that you can’t have everything the way you want it, especially if your desires are contradictory.

YOU CAN’T HAVE YOUR CAKE AND EAT IT

This idiom means that you can’t have things both ways. For example, you can’t have very low taxes and a high standard of state care.

YOU CAN’T MAKE A SILK PURSE OUT OF A SOW’S EAR

If something isn’t very good to start with, you can’t do much to improve it.

Idiom dnia

YOU CAN’T MAKE AN OMELETTE WITHOUT BREAKING EGGS

This idiom means that in order to achieve something or make progress, there are often losers in the process.

YOU COULD HAVE KNOCKED ME DOWN WITH A FEATHER

This idiom is used to mean that the person was very shocked or surprised.

YOU SCRATCH MY BACK AND I’LL SCRATCH YOURS

This idiom means that if you do something for me, I’ll return the favour.

Idiom dnia

YOU WHAT?

This is a very colloquial way of expressing surprise or disbelief at something you have heard. It can also be used to ask someone to say something again.

YOU’VE MADE YOUR BED- YOU’LL HAVE TO LIE IN IT

This means that someone will have to live with the consequences of their own actions.

Idiom dnia

Idiom dnia – Can’t hold a handle

Spotkaliście się kiedyś z tym idiomem? To wyrażenie ma długą i ciekawą etymologię, którą przybliży Wam Szkoła Językowa Paderewski w Lublinie. Sam idiom możecie wykorzystać w wielu sytuacjach z życia codziennego.

 Widzę ciemność

Wyrażenie can’t hold a candle pochodzi jeszcze z czasów przed wynalezieniem elektryczności oraz lamp gazowych. Bogaci mieszkańcy Anglii zatrudniali wówczas pomocników, których jedynym zadaniem było oświetlenie świecą drogi lub zakładu pracy.

Dwie lewe ręce

Okazało się jednak, że niektórzy nie potrafili wykonać nawet tak prostej czynności jak oświetlenie pomieszczenia lub drogi. Często zdarzało się, że mieszkańcy Londynu, korzystający z usług niekompetentnego pomocnika, gubili się w ciemnościach miasta.

Współczesne znaczenie

Obecnie używając idiomu can’t hold a handle wskazujemy, że ktoś lub coś nie wytrzymuje porównania z inną rzeczą lub osobą, jest znacznie słabsze. Przykładowo, porównując osiągi samochodów powiemy: My old car can’t hold a candle to John’s new Porsche.

Idiom dnia

YOUNG BLOOD

Young people with new ideas and fresh approaches are young blood.

YOUNG TURK

A Young Turk is a young person who is rebellious and difficult to control in a company, team or organisation.

Idiom dnia

YOUR NAME IS MUD

If someone’s name is mud, then they have a bad reputation.

YOUR SINS WILL FIND YOU OUT

This idiom means that things you do wrong will become known.

Idiom dnia

ZERO HOUR

The time when something important is to begin is zero hour.

ZERO TOLERANCE TOP

If the police have a zero tolerance policy, they will not overlook any crime, no matter how small or trivial.

Świętują babcie i dziadkowie.

Wszystkim babciom i dziadkom

przesyłamy najserdeczniejsze życzenia

zdrowia, szczęścia i zadowolenia.

zespół SJP